Systemy przeładunkowe

Systemy przeładunkowe to urządzenia przeznaczone do rozwiązywania rozładunku towarów w magazynach, centrach logistycznych, obiektach przemysłowych i handlowych w sposób profesjonalny i bezpieczny z zachowaniem zasad służących poprawie bilansu energetycznego obiektów. Urządzenia te są zaprojektowane dla realizacji specjalistycznych zadań w sposób funkcjonalny, skuteczny i ekonomiczny.