Systemy przeładunkowe: Rampy przeładunkowe

Powrót

Rampy przeładunkowe to urządzenia służące wyrównywaniu różnicy wysokości pomiędzy skrzynią ładunkową samochodu a powierzchnią magazynu.
Odpowiedni dobór rodzaju i wielkości rampy ułatwia przeładunek i podnosi bezpieczeństwo pracy.