Systemy przeładunkowe

Przeładunek towarów jest bardzo ważnym etapem w łańcuchu dostaw. Odpowiednie przeprowadzenie tego procesu ma bowiem kluczowe znacznie dla poprawnej realizacji całej operacji związanej z transportem określonych towarów. Podczas jego realizacji istnieje jednak podwyższone ryzyko uszkodzenia ładunku. Sposobem, by temu zapobiec,jest zastosowanie sprawnych i odpowiednio dobranych ystemów przeładunkowych.

Jakie są zalety zastosowania systemów przeładunkowych?

Systemy przeładunkowe to urządzenia przeznaczone do rozładunku towarów w magazynach, centrach logistycznych, obiektach przemysłowych ihandlowych. Pozwalają one przeprowadzić ten proces w bezpieczny sposób z zachowaniem zasad służących poprawie bilansu energetycznego obiektów. Urządzenia te są zaprojektowane do realizacji specjalistycznych zadań w sposób funkcjonalny, skuteczny i ekonomiczny.

Aby system przeładunkowy działał optymalnie musi być dostosowany do warunków, w jakich odbywać ma się proces wymiany towarów. Należy zadbać w tej kwestii o usprawnienie pracy wewnątrz magazynu. Trzeba także ułatwić kierowcy wykonywanie manewrów niezbędnych do odpowiedniego ustawienia pojazdu względem hali. Spełniając te warunki, można przyspieszyć proces rozładunku towarów oraz obniżyć straty związane z uszkodzeniami auta, obiektu lub ładunku.

Elementy systemów przeładunkowych

Prawidłowo skonstruowany system przeładunkowy składa się z zespołu elementów o różnej wielkości, z których każdy pełni określoną funkcję i jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej wymiany towarów.

Elementy systemów przeładunkowych można podzielić ze względu na przeznaczenie na kilka kategorii:

  • Domki przeładunkowe
  • Uszczelnienia bramowe
  • Rampy przeładunkowe
  • Mostki przeładunkowe
  • Akcesoria

Domki przeładunkowe ustawiane są przed halą, co pozwala na wykorzystanie całej jej powierzchni. Domek przeładunkowy składa się z uszczelnienia bramowego, czyli zabezpieczenia stosowanego w celu ochrony towarów przed wpływem warunków atmosferycznych, a także obniżającego straty cieplne w magazynie.

Elementem umożliwiającym sprawny podjazd wózków widłowych do naczepy ładunkowej pojazdu są rampy przeładunkowe. Wyrównują one bowiem różnicę wysokości między powierzchnią magazynu a skrzynią samochodu.

Do bezpośredniego przeładunku towarów służą także mostki przeładunkowe, które występują w kilku różnych wersjach.

Ważną rolę odgrywają też akcesoria. Elementy te pomimo swoich niewielkich rozmiarów, pomagają wydatnie w usprawnieniu przeładunku oraz podnoszeniu poziomu jego bezpieczeństwa. Są wśród nich produkty wspomagające pracę magazynu oraz takie, które ułatwiają kierowcy precyzyjny podjazd pod rampę.