przeładunek

Do czego służą domki przeładunkowe?

Domki przeładunkowe, inaczej zwane dokami to konstrukcje, które wykorzystuje się przy załadunku i rozładunku towarów. Na rynku znaleźć można różne rodzaje doków, które klasyfikuje się na podstawie pokrycia dachu i ścian, pod względem ustawienia konstrukcji, rodzaju uszczelnienia bramowego lub liczby doków. Standardowe domki przeładunkowe składają się ze specjalnego podestu z rampą, szkieletu stalowego z poszyciem ścian i stropu, śluzy uszczelniającej oraz bramy przemysłowej. Często ich dodatkowe wyposażenie stanowi sygnalizacja świetlna, odbojniki czy kliny zabezpieczające, które zwiększają bezpieczeństwo transportowanych towarów. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie funkcje pełnią domki przeładunkowe, przeczytaj poniższy artykuł, w którym wyjaśniamy, do czego konkretnie się je stosuje.

Continue reading