Organizacja stanowiska załadowczego i rozładowczego a przepisy BHP

Przepisy BHP są niezwykle ważną częścią projektowania i planowania wszelkich miejsc pracy. Dzięki nim możliwe jest stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego środowiska pracy oraz ochrona pracowników przed różnymi wypadkami. Z tego też powodu tak ważne jest, aby stosować się do nich podczas projektowania różnego rodzaju miejsc pracy, jak chociażby stanowiska załadowcze i rozładowcze.

Jak zgodnie z zasadami BHP powinno wyglądać stanowisko załadowcze i rozładowcze?

Ze względu na to, że w obszarze załadowczym i rozładowczym dosyć często dochodziło do wypadków, wprowadzono zalecenia, mające na celu zmniejszenie ilości wypadków oraz poprawę bezpieczeństwa. Mowa tu głównie o zabezpieczeniu pracowników przed poślizgnięciami, a także spadnięciem z rampy. Miejsce rozładunku lub załadunku powinno zostać zabezpieczone bramą, która zamyka się zaraz po rozładunku.

Wprowadzono również domki przeładunkowe, które umożliwiają sprawne i bezpieczne rozładowanie towaru, bez wpływu na temperaturę utrzymywaną w magazynie. Aby zgodnie z zasadami BHP poprawić bezpieczeństwo pracowników podczas załadunku i rozładunku, stosuje się różne akcesoria usprawniające podjazd pod rampę. Mowa tu między innymi o lampach dokowych, które doświetlają dok i poprawiają widoczność, co pozwala na uniknięcie kolizji oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru.

Co jeszcze zgodnie z zasadami BHP powinno zawierać stanowisko dokowe?

Oprócz wyżej wspomnianych akcesoriów należy zadbać o to, aby samochód podczas rozładunku był zablokowany. W tym celu stosuje się specjalne kliny, zabezpieczające pojazd przed niekontrolowanym ruchem. Bardzo przydatne są również odbojnice, które ułatwiają dojechanie do miejsca rozładunku, zabezpieczając rampę oraz samochód dostawczy przed uszkodzeniem lub zarysowaniem.