Dobrze zaprojektowany pod względem logistycznym magazyn posiada prawidłowo ustawiony poziom posadzki magazynu w stosunku do podłogi pojazdów, które będą przeładowywane.

Niestety, często zmiana przeznaczenia obiektów i modernizacje wymuszają poszukiwanie rozwiązań umożliwiających lub usprawniających przeładunki. Klasyczna rampa przeładunkowa może nie rozwiązać tego problemu w związku z ograniczeniami różnic wysokości jakie rampa może zniwelować.

W takim przypadku często jedynym rozwiązaniem jest wykonanie podjazdu stalowego umożliwiającego uzyskanie prawidłowej różnicy wysokości. Wykonywane przez firmę ELKO podjazdy mogą być zamawiane wg potrzeb Klienta.