Sposób na oszczędność!

Wysoki wzrost kosztów energii wymusza na  użytkownikach obiektów magazynowych  podjęcie działań  mających na celu  poprawę bilansu energetycznego hal magazynowych.

Dotyczy to zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych wybudowanych wg standardów nie odpowiadających obecnym wymaganiom.

Znaczący udział w stratach energii w magazynach mają doki przeładunkowe ze względu na dużą ich ilość i stan techniczny. Wybudowane w starej technologii i intensywnie eksploatowane wymagają zdecydowanych działań naprawczych.

Analiza stanu istniejącego  na przykładzie  obiektu  wyposażonego w doki w wersji oszczędnościowej, bez elementów ograniczających straty ciepła:

Wyposażenie:  Rampa przeładunkowa standard zainstalowana w betonowym gnieździe wewnątrz hali, uszczelnienie fartuchowe standard, brama segmentowa.

Wady doku przeładunkowego  ze względu na straty ciepła:

  • brak fartucha dolnego zamykającego przestrzeń pod rampą przeznaczoną  na chowanie windy,
  • brak bocznych poduszek doszczelniających uszczelnienie fartuchowe,
  • brak wycieplenia pomostu rampy.

 

Wady doku przeładunkowego wynikające ze zużycia elementów doku mających na celu ograniczenie wymiany powietrza:

  • zużycie bocznych gumowych uszczelek rampy,
  • zużycie uszczelek bramy segmentowej,
  • brak regulacji położenia segmentów bramy.

 

 Proponowane działania naprawcze.

 

  • Zamknięcie przestrzeni pod rampą przez fartuch dolny.

Zamknięcie przestrzeni pod rampą przez fartuch dolny.

  • Montaż bocznych poduszek doszczelniających.

Montaż bocznych poduszek doszczelniających.

  • Docieplenie pomostu rampy.

Docieplenie pomostu rampy.

Pomost rampy docieplony płytą warstwową.
  • Wymiana zniszczonych uszczelek bocznych rampy.

Wymiana zniszczonych uszczelek bocznych rampy.

Przed modernizacją szczelina na rampie.

 
 

 

Po modernizacji brak szczeliny.

Po modernizacji brak szczeliny.

 

 

Zlecenie firmie serwisującej bramy dokonanie przeglądu bram segmentowych, wytypowanie zakresu naprawy, regulacji bram i wykonanie tych prac.

 

Elko serwis

 

Firma ELKO wykonała  audyt energetyczny doku przeładunkowego przed i po termomodernizacji.

Wyniki profesjonalnego audytu potwierdzają potrzebę i opłacalność termomodernizacji doków przeładunkowych.