Amigo Zielniki

Amigo Zielniki 1 Powrót

Zakończyliśmy projekt Amigo, przy współpracy z PTB Nickel z Suchego Lasu.
Wykonaliśmy na hali :
8 zewnętrznych stanowisk przeładunkowych,
11 bram segmentowych.
Firma ELKO uczestniczyła w postępowaniu przetargowym, projektowym oraz wykonawczym. Na przestrzeni 9 miesięcy wykonaliśmy kawał dobrej roboty.