Białystok

Powrót

Dla prywatnego Inwestora wykonaliśmy w Białymstoku specjalne domki przeładunkowe pod bardzo nietypowymi kątami 15 i 18 stopni. Dodatkowo, do mniejszych samochodów wykonaliśmy 4 stanowiska z mostkami przeładunkowymi typu MDL.