Doki przeładunkowe w przemyśle spożywczym a system HACCP

Czym jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli)? Jest to postępowanie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa żywności. W skrócie HACCP to system pozwalający zachować najwyższe standardy ochrony żywności podczas jej produkcji. Ważnym ogniwem wśród tych standardów jest system przeładunku żywności. 30- letnie doświadczenie firmy ELKO pozwoliło nam stworzyć stanowisko przeładunkowe, które maksymalnie ograniczyło wpływ elementów zewnętrznych na przeładowywane towary spożywcze.

Najważniejszymi elementami stanowiska przeładunkowego są:

  • ciepły domek przeładunkowy wykonany w sposób pozwalający zamykać szczelnie bramą rolowaną jego wnętrze. Domek posiada ocieploną obudowę, również od spodu, tak aby ograniczyć wpływ warunków atmosferycznych
  • uszczelnienie pneumatyczne, które dociska zadokowany samochód
  • rampa przeładunkowa z wargą wysuwną
  • konstrukcja stalowa pozwalająca na stały dostęp do wszystkich zakamarków, celem możliwości ich sprzątania i mycia, zabezpieczona specjalną farbą zgodną z systemem HACCP

Połączenie w/w elementów daje nam nowoczesne, czyste i zarazem ciepłe stanowisko przeładunkowe, które można wykorzystywać zarówno w nowych budynkach jak i przy remoncie zakładów spożywczych.

Na każde stanowisko wystawiamy Oświadczenie o wyrobie jednostkowym z deklarowanymi parametrami dostarczanego sprzętu. Czas realizacji pojedynczych stanowisk to ok. 8-10 tygodni.