Rampy przeładunkowe, potocznie zwane też rampami załadunkowymi, to rodzaj platform, które przeznaczone są do obsługi samochodów o rozmaitych wymiarach, najczęściej ciężarowych. Ich zadaniem jest wyrównywanie różnicy wysokości między skrzynią ładunkową pojazdu a powierzchnią magazynu. Spełniają istotną funkcję podczas załadunku i rozładunku, wpływając na usprawnienie i ułatwienie tych procesów. Zapewniają też wyższy poziom bezpieczeństwa podczas realizacji prac.

Działanie mechanicznych ramp przeładunkowych

Mechaniczne rampy przeładunkowe przystosowane są do ręcznej obsługi. Aby omówić specyfikę działania ramp przeładunkowych, należy dokonać klasyfikacji tych urządzeń na rampy z wargą obrotową DLH i rampy z wysuwaną wargą DLE.

Pierwszy typ, czyli rampy z wysuwaną wargą, przeznaczone są do przemieszczania się wózków widłowych między magazynem a skrzynią ładunkową pojazdu. Działają one za sprawą siłowników hydraulicznych. Dwa siłowniki odpowiadają za podnoszenie platformy, a jeden dodatkowy za wysuwanie wargi. Kiedy platforma zostaje opuszczona do poziomu podłogi skrzyni ładunkowej, możliwy jest bezpieczny i sprawny przejazd wózków widłowych. Po wykonanej pracy platforma podnosi się, warga przesuwa i urządzenie wraca do swojej pozycji wyjściowej.

Rampy przeładunkowe z wargą obrotową działają na nieco innej zasadzie, chociaż ich obsługa jest bardzo prosta. Sterowane są przy pomocy jednego przycisku, który aktywuje podnoszenie platformy. Gdy jest ona podniesiona do najwyższego punktu, wysuwa się warga obrotowa. Po zwolnieniu przycisku platforma opada na podłogę skrzyni ładunkowej. Po załadunku lub wyładunku należy przycisnąć przycisk powrotu i przytrzymać aż do momentu osiągnięcia przez urządzenie pozycji wyjściowej. W tym przypadku również podnoszenie i obsługa wargi odbywa się z zastosowaniem siłowników hydraulicznych.

Jeśli w trakcie załadunku wysokość skrzyni się zmieni (np. pod wpływem zmiany obciążenia), rampa załadunkowa dostosowuje się do pożądanej wysokości. Bardzo ważny jest jednak prawidłowy montaż urządzenia.