Sprawny załadunek oraz rozładunek towaru jest podstawą wydajnego funkcjonowania każdego magazynu. Ogromnie istotne jest zachowanie płynności transportu ładunków oraz zadbanie o odpowiednią ilość miejsca w magazynie, aby każdy produkt miał swoje miejsce. W niektórych sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie przeładunku samochodów poza terenem magazynu. Dzieje się tak głównie w sytuacjach, kiedy w magazynie nie ma wystarczająco miejsca na tego rodzaju manewry. W takich przypadkach świetnym rozwiązaniem są domki przeładunkowe, nazywane także dokami.

Na jakiej zasadzie działają domki przeładunkowe?

Domki przeładunkowe są konstrukcjami umieszczanymi poza główną halą magazynową. Dzięki nim możliwe jest zabezpieczenie towaru przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zmianami temperatur czy wilgocią, bez konieczności wjeżdżania do magazynu. Domki przeładunkowe pozwalają również na odizolowanie wnętrza magazynu i utrzymanie w nim odpowiedniej temperatury. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na przeładunek poza głównym magazynem, ale także zapewnia komfort pracownikom i obniża koszty eksploatacji.

Każdy domek przeładunkowy zbudowany jest z rampy przeładunkowej, śluzy uszczelniającej oraz bramy przemysłowej. Uszczelniona brama prowadzi do magazynu, natomiast rampa pozwala na załadowanie towaru z samochodu ciężarowego czy dostawczego. Domki stwarzają optymalne warunki podczas transportowania towarów. Ze względu na ich konstrukcję można je w łatwy sposób zamocować do zewnętrznych ścian budynków.

Przeładunek za pomocą domku przeładunkowego przebiega zazwyczaj zgodnie ze schematem. Kierowca otwiera tył samochodu, a następnie wjeżdża w śluzę. Po zatrzymaniu pojazdu podnoszona jest rampa przeładunkowa z wargą wychylną. Obsługa zajmuje się przeładunkiem. Po jego zakończeniu rampa składa się, a kierowca może swobodnie wyjechać ze śluzy.