Rampy przeładunkowe to jedne z podstawowych oprzyrządowań stosowanych w transporcie relokacyjnym. Dzięki olbrzymiej wytrzymałości konstrukcji przyczyniają się do usprawnienia prac mających na celu zarówno wyładowanie ładunku z samochodu ciężarowego do magazynu, jak i przeładunku z jednego pojazdu na drugi. Jaką pełnią funkcję w transporcie i logistyce?

Czym jest logistyka w transporcie?

Transport i logistyka to dwa związane ze sobą ściśle pojęcia, które wpływają na płynność przewożenia ładunków z jednego miejsca w drugie. Chcąc wyjaśnić, na czym polega logistyka w transporcie, warto zapamiętać znaczenie wspomnianych pojęć w odniesieniu do zarządzania ekonomicznego. Logistyka to najszersze pojęcie związane z organizacją transportu towarów, czyli tzw. spedycji. Transport to czynność sama w sobie — polegająca na przewożeniu ładunku. Wspomniana spedycja planuje sposób wykonania usługi, a logistyka ma za zadanie opracowanie sposobu, który będzie optymalny, efektywny. Dzięki sprawnie zaplanowanym czynnościom z zakresu logistyki transportu, rampom przeładunkowym, firma może zapewnić sobie usprawnienie całego procesu sprzedaży i produkcji.

Jak stosowanie ramp przeładunkowych wpływa na transport i logistykę?

Największe straty czasowe powstają przeważnie podczas prac załadunkowo-rozładunkowych. Dlatego zaleca się celem optymalizacji prac związanych z relokacją ładunku stosowanie ramp przeładunkowych. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji umożliwiają one zniwelowanie różnić poziomu podłogi między podłogą budynku magazynowego a pojazdu dostawczego i umożliwienie prowadzenia prac przeładunkowych z użyciem np. wózków widłowych. Odpowiednio dopracowana technika przeładunki poprawia funkcjonowanie magazynów, pozwala na lepszą synchronizację zadań i co najważniejsze przynosi stosunkowo duże oszczędności czasu. Nie można zapomnieć, że rampy zwiększają również bezpieczeństwo osób biorących udział w pracach przeładunkowych.