System Bezpiecznego Dokowania DOK-ELSAFE ® jest ogromnym ułatwieniem dla kierowców ciężarówek oraz pracowników, którzy zajmują się przeładunkiem towarów.

Podczas prac przeładunkowych nasi pracownicy regularnie korzystają z systemu DOK-ELSAFE, który nie tylko zapewnia płynność prac związanych z transportem, ale też zapobiega wypadkom podczas przeładunku.

 

System Bezpiecznego Dokowania DOK-ELSAFE ® - schemat

 

2.3 Opis działania DOK-ELSAFE ® :

Wyświetlanie zielonego światła na zewnętrznym sygnalizatorze sygnalizuje kierowcy możliwość zadokowania samochodu . Po zadokowaniu samochodu kierowca powinien podłożyć klin pod koło z luzem 1-2 cm. Po podłożeniu klina na sterowniku DOK-ELSAFE zapali się żółta lampka sygnalizująca magazynierowi możliwość rozpoczęcia bezpiecznego przeładunku . Należy otworzyć bramę , uruchomić rampę przeładunkową i położyć wargę rampy na podłodze samochodu tak aby warga leżała na podłodze min. 10 cm .

Na sygnalizatorach zmieniają się światła : wewnątrz na zielone i czerwone na zewnątrz. Można rozpocząć bezpieczny przeładunek . Wyjęcie klina z pod koła lub jego wysunięcie na skutek ruchu samochodu powoduje zapalenie światła czerwonego na sygnalizatorze wewnątrz magazynu i wywołuje alarm dźwiękowy sygnalizując konieczność przerwania prac przeładunkowych . Przeładunek można kontynuować po sprawdzeniu i usunięciu przyczyny alarmu. Po zakończeniu przeładunku pracownik magazynu składa rampę . Złożenie rampy powoduje przełączenie świateł : wewnątrz na czerwone a na zewnątrz na zielone . Samochód może odjechać. Dok jest gotowy na przyjęcie następnego samochodu.

 

 

 

Dokowania DOK-ELSAFE ® ma Deklarację Zgodności WE i spełnia wszelkie standardy jakości.

 

System Bezpiecznego Dokowania DOK-ELSAFE ® - schemat 2