Termomodernizacja doków przeładunkowych jako sposób na oszczędność energii cieplnej w magazynach logistycznych

dok przeładunkowy Powrót

Wskutek pandemii, a przede wszystkim wojny za naszą wschodnią granicą koszty energii wzrosły o 275 % ( dane URE, w latach 2020-2023). Wszystkie firmy posiadające magazyny logistyczne zauważyły, iż wzrost tych kosztów wpływa również na wzrost kosztów transportu i całej logistyki towarów.

Firma ELKO, bazując na swoim doświadczeniu i wskazówkach od stałych klientów, wykonała audyt energetyczny doków przeładunkowych po ich termomodernizacji.

dok przeladunkowy 3 478x1024 - Termomodernizacja doków przeładunkowych jako sposób na oszczędność energii cieplnej w magazynach logistycznych
dok przeladunkowy 2 473x1024 - Termomodernizacja doków przeładunkowych jako sposób na oszczędność energii cieplnej w magazynach logistycznych
dok przeladunkowy 4 473x1024 - Termomodernizacja doków przeładunkowych jako sposób na oszczędność energii cieplnej w magazynach logistycznych

Modernizacja doków przeładunkowych w aspekcie optymalizacji bilansu energetycznego hali

Podstawowe trzy elementy, które docieplają wewnętrzny dok przeładunkowy to:

  • poduszki narożne, wykonane w kształcie walca, o średnicy dopasowanej do głębokości uszczelnienia klapowego. Wypełnione pianką poliuretanową, są ściskane w momencie dokowania, uszczelniając lukę przy połączeniu uszczelnienia i posadzki magazynu,
  • docieplenie płyty głównej rampy przeładunkowej płytą warstwową o wypełnieniu PIR,
  • klapa dolna, zamykająca przestrzeń pod rampą przeładunkową, w miejscu przeznaczonym dla wind samochodów dostawczych. Zamontowanie klapy zmniejsza przeciągi, a dodatkowo spełnia aspekt porządkowy, gdyż nie pozwala na zaśmiecanie miejsca pod rampą przeładunkową.

Połączenie tych trzech elementów pozwala wskutek niewielkich nakładów finansowych uzyskać rozsądne oszczędności, co potwierdził przeprowadzony AUDYT ENERGETYCZNY.