Rampy przeładunkowe zastąpiły dawne pomosty i mostki, które używane były w trakcie relokacji towarów między samochodami dostawczymi a magazynem. Poza umożliwieniem swobodnego przewozu ładunków wyrównują one poziom między podłogą auta a powierzchnią samochodu, przez co cała operacja odbywa się całkowicie w sposób kontrolowany. Jak używać ramp by służyły bezawaryjnie jak najdłużej?

Budowa rampy przeładunkowej

Znajomość budowy rampy przeładunkowej w dużej mierze może pomóc zrozumieć właściwy sposób użytkowania pomostów rozładowczych. Do stałych elementów konstrukcyjnych tego typu urządzeń zaliczyć można stalową ramę, płaski pomost wykonany z blachy oraz rodzaj łącznika między pomostem a magazynem przymocowywanym do rampy, czyli tzw. wargi. Biorąc pod uwagę sposób jej pracy, wyróżnia się wargę wysuwaną albo obrotową. Działanie rampy i wargi, czyli możliwość regulowania ich położenia może odbywać się w sposób manualny, bądź przy użyciu siłowników hydraulicznych, podłączonych do mechanizmów unoszących pomost. Budowa rampy nie jest przypadkowa. Jej konstrukcja powinna spełniać normy PN EN 1398. Poprawne jej użytkowanie rozpoczyna się od właściwego montażu, zwłaszcza modeli wyposażonych w siłowniki hydrauliczne. Ich poprawne osadzenie jest kluczowe do poprawnego funkcjonowania platformy, jej odpowiedniej stabilizacji i wypoziomowania w trakcie pracy.

Jak właściwie używać ramp przeładunkowych?

Rampy służą do połączenia podłogi skrzyni załadunkowej z podłogą magazynu, w celu stworzenia jednolitego pomostu do transportu towarów między nimi za pomocą wózków widłowych. Nie chcąc osłabić działania całej konstrukcji, należy dopilnować, aby nie przekraczać maksymalnej nośności pomostu, przestrzegać maksymalnego nachylenia platformy, a także pilnować warunków eksploatacji urządzenia np. nie uruchamiając go przy ekstremalnie niskiej temperaturze. Ważne jest wyrobienie sobie nawyku przywracania urządzenia do pozycji spoczynkowej, gdy rampa jest nieużywana.