Systemy przeładunkowe: Uszczelnienia bramowe

Powrót

Uszczelnienia bramowe instaluje się w obrębie bramy na stanowisku przeładunkowym. Współpracują one zatem z bramą i urządzeniami przeładunkowymi, a także pośrednio z pojazdem, który podjeżdża w celu wymiany ładunku. Uszczelnienia bramowe montowane są w celu minimalizacji strat ciepła oraz zabezpieczenia towarów przed działaniem czynników atmosferycznych w trakcie załadunku i rozładunku.

Jaką funkcję pełni uszczelnienie dokowe?

Uszczelnienia dokowe są istotną częścią systemów służących do załadunku i wyładunku towarów. Bez nich podczas przeładunku powietrze mogłoby się swobodnie przemieszczać pomiędzy halą załadunkową a środowiskiem zewnętrznym. Skutkowałoby to w efekcie brakiem kontroli nad wymianą cieplną w hali, spadkiem temperatury otoczenia wewnątrz i koniecznością dogrzewania obiektu w okresie jesienno-zimowym, co prowadziłoby z kolei do wzrostu kosztów eksploatacyjnych. To jednak nie wszystko, spadek temperatury ma także bezpośredni wpływ na ludzi pracujących wewnątrz i może negatywnie oddziaływać na ich zdrowie, przyczyniając się do wzrostu zachorowań. Uszczelnienia bramowe pomagają chronić także przeładowywany towar. Może być on bowiem mniej lub bardziej wrażliwy na działanie warunków atmosferycznych.

Podsumowując, uszczelnienia bramowe służą ochronie przeładowywanych towarów przed wpływem warunków atmosferycznych, pozwalają oszczędzać energię, a przez zapobieganie przeciągom sprzyjają obniżeniu zachorowań wśród obsługi magazynu.

Rodzaje uszczelnień bramowych

Uszczelnienia bramowe są dostępne w naszej ofercie w kilku wersjach, wśród których klienci znaleźć mogą:

  • Uszczelnienia bramowe klapowe
  • Uszczelnienia bramowe dociskowe
  • Uszczelnienia bramowe pneumatyczne

Uszczelnienia bramowe łączą się bezpośrednio z rampami przeładunkowymi.

Dlatego nie trzeba montować żadnych dodatkowych zadaszeń i konstrukcji do ramp. Uszczelnienia, które oferujemy, są uniwersalne w zastosowaniu, ponieważ można je łatwo dopasować do samochodów ciężarowych o różnej wielkości.